events 01
تاریخ شروع

00:00

شنبه - 2022/02/12

تاریخ پایان

00:00

یکشنبه - 2022/02/13

آدرس

ایران - فارس - شیراز

همایش ملی هنرهای معاصر و ارتباطات در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی هنر شیراز در شهر شیراز برگزار می شود.

این رویداد توسط پایگاه اینترنتی کنفرانس الرت اطلاع رسانی می‌شود.

محورهای همایش:

– رویکردهای انتقادی به زیبایی شناسی مدرنیستی
– گسترش فناوری و تاثیرات آن برتحولات هنری
– توسعه نظام های ارتباطی و هنرهای چند رسانه‌ای
– فضای مجازی و هنر
– ساختار و معنا در هنرهای معاصر
– هنر و دگرگونی پارادایم‌ها
– نسبت های میان مخاطب و هنرهای معاصر
– نقش و جایگاه موزه‌ها و گالری‌ها در جهان معاصر
– نقش فضای ارائه در ماهیت اثر و خوانش مخاطب
– اقتصاد هنر و هنرهای معاصر
– جامعه شناسی و هنرهای معاصر