دو دوره آزمون آزمایشی نظام مهندسی
دو دوره آزمون آزمایشی نظام مهندسی

رایگان!

ACE Books Mockup 2 copy
کتاب کلیدواژه ACE (ویژه آزمون نظارت)

298,000 تومان

دوره جامع مرور سریع محاسبات
دوره جامع مرور سریع محاسبات

2,500,000 تومان

پکیج آموزش مقدماتی تا حرفه ای اسکچاپ 2022+ ویدیو​
پکیج آموزش مقدماتی تا حرفه ای اسکچاپ 2022+ ویدیو​

580,000 تومان

دوره تخصصی و طراحی حرفه ای سازه های بتنی (مقدماتی و پیشرفته)
دوره تخصصی و طراحی حرفه ای سازه های بتنی (مقدماتی و پیشرفته)

5,000,000 تومان

پکیج تضمینی و جامع قبولی در آزمون عمران + فیلم های آموزشی جدید1401
پکیج جامع قبولی در آزمون عمران + فیلم های آموزشی جدید1401

5,880,000 تومان

پکیج قبولی آزمون محاسبات عمران
پکیج جامع قبولی در آزمون محاسبات عمران

50,000 تومان - 10,880,000 تومان

دوره جامع قبولی در آزمون کارشناس رسمی دادگستری/قوه قضاییه/کانون وکلا
دوره جامع قبولی در آزمون کارشناس رسمی دادگستری/قوه قضاییه/کانون وکلا

50,000 تومان - 8,880,000 تومان

پکیج تضمینی و جامع قبولی در آزمون نظارت و اجرا+ فیلم های آموزشی جدید1401
پکیج تضمینی و جامع قبولی در آزمون نظارت و اجرا+ فیلم های آموزشی جدید1401

50,000 تومان - 7,880,000 تومان

طراحی فونداسیون
طراحی فونداسیون و اندرکنش خاک و سازه

1,580,000 تومان