میدونستی که مهترین چالش شما در آزمون محاسبات مدیریت زمانه؟ میدونستی که اگر استراژی درستی برای روز جلسه نداشته باشی هرچی بافته بودی پنبه میشه؟

در این ایسپلیر قراره ناگفته‌ها و صحبت‌های تازه‌ای از رمز و رازهای موفقیت در آزمون نظارت و اجرا رو بشنوی. درضمن لینک دریافت برنامه مطالعاتی نیز در زیر همین ایسپلیر قرار داره حتما مشاهده کن

توضیحات این ایسپلیر…

توضیحات این ایسپلیر…